Membaca Gambar Ratu Ilmu Hitam

Film sebagai penyokong mitos yang tersebar di masyarakat memang benar adanya. Ketika aku berhadapan dengan Ratu Ilmu Hitam, alur perkembangan apa yang diyakini di masyarakat semakin terlihat.